Privacybeleid

Persoonsgegevens worden uitsluitend door de ondernemer gebruikt en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
Personal data will be used exclusively by the entrepreneur and will not be made available to third parties, unless necessary for payment transactions and delivery of the order.